Ein ny juvel i sommarbyen Stord

Meld din interesse, og bli blant dei fyrste som får oppdateringar frå Turnhalltoppen!

Prosjektet

Ein livslang reise har ført deg hit – til augneblinken der du kan omfamna ein ny fase i livet. For deg som har sett hjarte og sjel i heimen din, veit me at overgangen til ein ny livsstil er meir enn berre fysiske endringar. 25 nye og moderne leilegheiter er no klare for eigarane sine. Turnhalltoppen representerer ikkje berre ein ny bustad, men ein ny byrjing – ein moglegheit til å starta det enkle livet utan kompromissar. 

Arkitekt Elva Björk Margeirsdóttir

Arkitekten sine tankar

“Noko av det som er unikt med Turnhalltoppen er at det finst 21 ulike leilegheitstypar. Det er tre leilegheitstypar på baksida, medan alle leilegheitene som vender mot sjøen er unike både i storleik og form.”

Arkitekt Elva Björk Margeirsdóttir
Veggfargar

Kvalitetar

Frå pennen til arkitekten til din heim. Leilegheitene, som spenner frå 47 m² til 135 m², er gjennomtenkte ned til kvar minste detalj. Kjøkkeninnreiinga og kvitevarene blir levert av Aubo, som sikrar høg kvalitet og stilreine linjer. Leilegheitene er moderne utforma med flislagde bad og varmekablar i golv. Elles er det 3-stavs eikeparkett frå Boen i opphaldsromma, med vassboren varme. Nokre leilegheiter har etasjehøgd på 2,4 m. medan andre har 2,6 m. etasjehøgd. Dette gir eit lyst og triveleg bumiljø som opnar for kreative designløysingar. Kvar leilegheit tilbyr ein eigen balkong eller terrasse kor du kan nyta utsikta over sjø eller nærliggjande natur.

Illustrasjonsbilde fasilitetar.

Fasilitetar

Med tilgang til eit felles treningsrom kan du halde deg aktiv og sunn, medan gjestehybelen kan gje venner og familie eit behageleg opphald når dei kjem på besøk.

Illustrasjonsbilde fasilitetar.

Burettslag, finansiering & IN-ordning

Turnhalltoppen er organisert som eit burettslag med 25 andelar gjennom Vestbo. Som bustadkjøpar blir du òg andelseigar i burettslaget med eksklusiv rett til å bruke di leilegheit, tilhøyrande parkeringsplass og din andel av fellesareala som høyrer til.

IN-ordninga som burettslaget skal etablere, gir andelseigarane fleksibiliteten til å betale ned heile eller delar av sin andel av fellesgjelda.

For nedbetalingslånet vil utgangspunktet vere eit lån som utgjer 70 % av total omsetningsverdi. Lånet vil ha ei nedbetalingstid på totalt 40 år, der dei første 10 åra er avdragsfrie.

Salsprospekt & prisliste

I salsprospektet får du meir utdjupande informasjon om prosjektet, kva som ligg i nærleiken av Turnhalltoppen, leveransebeskriving og mykje meir!

Scroll to Top